Müügitingimused

Kehtib alates 1.4.2020

1.ÜLDSÄTTED
1.1.Käesolevad Timo-Keraamika OÜ e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Timo-Keraamika OÜ e-poest ostmisel internetiaadressilt www.timokeraamika.ee . Kauba müüja on Timo-Keraamika OÜ (edaspidi: müüja), aadress Kivi 12 Võru 65605, registrikood 10240745, tel +372 511 1036, e-posti aadress timo@timokeraamika.ee .Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel Timo-Keraamika e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2.Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.timokeraamika.ee . Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.
1.3.Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.
1.4.Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2.TELLIMUSE ESITAMINE
2.1.Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.
2.2.Osturkorvis broneeritakse iga kaup eraldi.
2.3.Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha.
2.4.Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksevõimaluste abil. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikele soovidele.
2.5.Tellimuse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.
2.6.Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.
2.7.Kaupade eest, mida ei õnnestu müüa, maksab Müüja kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED
3.1.Kõigi Timo-Keraamika e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
3.2.Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Alternatiivselt võib klient tasuda arve alusel pangas või internetipangas, kasutades maksekorralduse selgituses arve numbrit.
3.3.Juhul, kui Klient ei vali tellitud kaubale ise järele tulemist, lisandub müügihinnale kauba kohaletoimetamise tasu vastavalt müügitingimuste punktile 4.
3.4.Kauba eest saab tasuda Timo-Keraamika e-poe veebikeskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

4.KAUBA KÄTTESAAMINE
4.1.Kaupa saab tellida Omniva või SmartPosti pakiautomaati.
4.2.Kauba kättesaamine Timo-Keraamikast (kohapealt):
4.2.1.Kauba väljastamine toimub Timo-Keraamika lahtiolekuaegadel tööpäevadel kell 8.00 kuni 16.30 aadressil Kivi tn 12, Võru 65605, Eesti.
4.2.2.Kliendile väljastatakse kaubad isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib müüja jätta kauba väljastamata.
4.2.3.Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse koopia arvest või unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on kaup kätte saadud.
4.2.4.Kauba kättesaamisel Timo-Keraamikast ei lisandu summale kohaletoimetamise tasu.
4.2.5.Juhul, kui klient ei tule kaubale järele 14 kalendripäeva jooksul, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning müüja tagastab kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
4.3.Kauba kättesaamine pakiautomaadist:
4.3.1.Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud Omniva või SmartPosti pakiautomaati Eestis lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise eest tasu 2,99 €, pakiautomaati Lätis 3,90 €, pakiautomaati Leedus 10,35 €, pakiautomaati Soomes 13,90 €. Juhul kui tellimuse maksumus ületab summat 40.- €, Eesti piires kohaletoimetamisetasu ei lisandu.
4.3.2.Esmaspäevast neljapäevani ostetud kaup saabub Eesti piires pakiautomaati hiljemalt 4 tööpäeva jooksul peale müügilepingu jõustumist. Reedest pühapäevani ostetud kaup saabub Eesti piires pakiautomaati 4 tööpäeva jooksul peale müügilepingu jõustumist.
4.3.3.Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi.
4.3.4.Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.
4.3.5.Juhul, kui klient ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning müüja tagastab kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
4.4.Kauba kontroll:
4.4.1.Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.
4.4.2.Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust.
4.4.3.Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

5.KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
5.1.Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.
5.2.Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
5.3.e-poes esitatud tellimuse täitmine;
5.4.e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;
5.5.kliendi päringutele vastamine;
5.6.õigustatud huvi;
5.7.tarbijaharjumuste uurimine;
5.8.müügistatistika koostamine;
5.9.e-poe teenuste haldamine ja arendamine.
5.10.Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
5.11.E-poest ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.
5.12.E-poes ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.
5.13.Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt Timo-Keraamika OÜ-le e-posti teel timo@timokeraamika.ee . Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.
5.14.Müüjal on õigus e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist.
5.15.E-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Timo-Keraamika OÜ.
5.16.Juhul, kui klient leiab, et Timo-Keraamika e-poe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda Timo-Keraamika OÜ poole e-posti teel timo@timokeraamika.ee , Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

6.KÜPSISTE KASUTAMINE
6.1.E-pood võib kasutada küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.
6.2.E-poes võib kasutada järgmisi küpsiseid:
6.2.1.seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-poe kasutamist;
6.2.2.püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid e-poes;
6.2.3.esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;
6.2.4.kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
6.3.Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.
6.4.Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab e-pood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse Timo-Keraamika veebilehe www.timokeraamika.ee kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

7.KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED
7.1.Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest, v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 9).
7.2.Kauba tagastamiseks peab klient täitma kaubaga kaasas olnud arve-saatelehel toodete tagastamise osa või lepingust taganemise avalduse ning edastama selle koos kaubaga Timo-Keraamikale (tegevuskoht Kivi 12 Võru 65605) klienditeeninduse kaudu või kauba kättesaamiseks kasutatud Omniva või SmartPosti pakiautomaadi kaudu (kasutades sama uksekoodi, mis paki kättesaamisel) või kullerteenuse kasutamisel Omniva pakiautomaadi kaudu, kasutades kauba kättesaamise koodi.
Taganemisavalduse vormi leiab siit: taganemisavaldus
7.3.Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.
7.4.Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovib tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Soovitame tagastada kaubad originaal-transpordipakendis.
7.5.Tagastatav kaup (s.h tarvikud) peab olema kasutamata ja rikkumata. Kliendil on õigus kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil. Kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, näiteks kliendile spetsiaalselt valmistatud nimeline toode või eritellimus, 14-päevane taganemisõigus ei kehti.
7.6.Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
7.7.Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

8.PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS
8.1.Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.
8.2.Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile timo@timokeraamika.ee või Timo-Keraamikas (tegevuskoht Kivi 12 Võru). Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
8.3.Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
8.4.Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.
8.5.Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse  ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (Pronksi 12 Tallinn 10117, www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117,www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või T Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.