1.KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
1.1. Timo-Keraamika OÜ (edaspidi: Müüja) omab õigust töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.
1.2.Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
1.3.e-poes esitatud tellimuse täitmine;
1.4.e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;
1.5.kliendi päringutele vastamine;
1.6.õigustatud huvi;
1.7.tarbijaharjumuste uurimine;
1.8.müügistatistika koostamine;
1.9.e-poe teenuste haldamine ja arendamine.
1.10.Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
1.11.E-poest ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.
1.12.E-poes ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.
1.13.Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt Timo-Keraamika OÜ-le e-posti teel timo@timokeraamika.ee . Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.
1.14.Müüjal on õigus e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist.
1.15.E-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Timo-Keraamika OÜ. Timo-Keraamika OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
1.16.Juhul, kui klient leiab, et Timo-Keraamika e-poe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda Timo-Keraamika OÜ poole e-posti teel timo@timokeraamika.ee , Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

2.KÜPSISTE KASUTAMINE
2.1.E-pood võib kasutada küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.
2.2.E-poes võib kasutada järgmisi küpsiseid:
2.2.1.seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-poe kasutamist;
2.2.2.püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid e-poes;
2.2.3.esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;
2.2.4.kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
2.3.Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.
2.4.Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab e-pood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse Timo-Keraamika veebilehe www.timokeraamika.ee kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.