Viimistletud tooted pannakse põletusahju.
Põletustemperatuur kuni 1250oC