Enne põletamist viimistletakse
kujdelt vormijäljed.