Tootmistsükli algus - valamisruum.
Töötajad on ametis vormide
avamise ja toodete liimimisega